Privacy & Cookies

Jij kunt BesteWebsiteBuilder.nl bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige persoonsgevoelige informatie over jezelf te verschaffen.

Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft.

Wij maken gebruik van Google Analytics, maar ook van Google Ads & Retargeting Ads. Dat doen wij om onze bezoekers beter te begrijpen en om advertenties aan te bieden die afgestemd zijn op jouw interessen en voorkeuren.

Je kunt bijvoorbeeld bepaalde advertenties op deze website of andere websites te zien krijgen. Omdat we een contract hebben gesloten met Google en andere vergelijkbare bedrijven om onze advertenties te tonen op basis van informatie die wij of zij verzameld hebben, inclusief data die is verzameld via geautomatiseerde middelen (zoals cookies en bakens).

Deze bedrijven gebruiken ook geautomatiseerde technologieën om informatie te verzamelen wanneer je op onze advertenties klikt, wat helpt bij het volgen en beheren van de effectiviteit van onze marketinginspanningen.

Afmelden voor Google’s geautomatiseerde informatieverzameling?

Je kunt je afmelden voor de geautomatiseerde verzameling van informatie door Google. Ga naar https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl en vink ‘’advertenties personaliseren’’ uit.

Je kunt ook indien gewenst alle cookies uitzetten. Hier lees je hoe je dat doet: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Overigens worden de resultaten uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kun je op ieder gewenst moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Wij verzamelen echt op dit moment geen persoonsgegevens van bezoekers.

Meer over hoe jouw privacy gewaarborgd blijft?

Deze site is onderdeel van WT Media, gevestigd op Torenallee 20, 5617BC, Eindhoven, Noord-Brabant. WT Media is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

WT Media
Torenallee 20, 5617BC, Eindhoven, Noord-Brabant.

Wouter Twisk is de Functionaris Gegevensbescherming van WT Media hij is te bereiken via info (@) wtmedia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken?

WT Media verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we op dit moment geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken?

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bestewebsitebuilder.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?

WT Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

WT Media volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

WT Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van WT media) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

WT Media bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Delen van persoonsgegevens met derden
WT media verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BesteWebsiteBuilder.nl van WT Media gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. WT media gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Google Analytics
Google Ads

Handige tip voor meer privacy:

Hier kan je persoonlijke advertenties op basis van jouw zoekgedrag en websitebezoeker uitschakelen: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WT Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wtmedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . WT Media wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

WT Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info (@) WTmedia.nl

Scroll naar top