Algemene voorwaarden gebruik 2021

WT Media (Kamer van Koophandel: 52462358, hierna te noemen WT Media , verleent u hierbij toegang tot BesteWebsiteBuilder.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie over WordPress, websites, en meer voor verschillende doeleinden.

WT Media behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

WT Media spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Headlines Media .

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan WT Media nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten eigen materiaal

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij WT Media .

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WT Media , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Scroll naar top